استفاده کنکوری از کروبی؛ کانون مشاوره کروبی- عکس

استفاده کنکوری از کروبی!- عکس

کمک:
کانون مشاوره کروبی!

مکان: خبابان جمالزاده جنوبی، سر کوچه بالایی ما که نان سنگکی دارد!

بخشی از بازتاب سیاسی این عکس(نمی دانستم اینقدر ماجرا جدی می شود ...) نکته جالب ماجرا تحلیل عجیبی که شبکه خبری ایران از این عکس ارائه داده و نوشته:
فعالان سیاسی معتقدند این اقدام می‌تاواند نوعی بازی طنزآمیز با انتخاب مهدی کروبی به عنوان متفکر برگزیده سال از سوی یک مجله آمریکایی باشد.

  

/ 3 نظر / 39 بازدید
inmorix

[لبخند][گل]

فرشته پناهی

احتراما، به روزم.