# هایکو

قربان مهربانی و آشپزی و دکتری و استقامت و لطف و صفای تو!

یگ کتاب «اصل مطلب» استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد را رفتیم از سالن ناشران خارجی که غرفه‌ی همشهری نمی‌دانم آن وسط چه ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 8 بازدید