# عکس

مسلمان زاده ام، تب دارم ای دوست/ هوای ارمنستان دارم امشب!

حضور قهرمانانه ماهایا پطروسیان در شعر عراقی اینجا نجف اشرف استو اینجا یک کتابفروشی استو اینها کتابهای شعر هستندو این  کتاب ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 32 بازدید

قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود/ ولی با تفنگ چرا!

یک   شرح: در راستای تفکیک بین برادران  و خواهران، مخابرات بروجرد گامی مهم برداشت:تفکیک کیوسک های تلفن به مردانه و زنانه!یا به ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 22 بازدید

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد/ از شما چی؟!

یک بابا آگهی-1بابا رعایت!بابا ظواهر!بابا خواهشمند!بابا بنمایید!! دو بابا آگهی-2بابا ایرانی!بابا موفق!بابا نظریه!بابا مشترک!بابا جهان!بابا استاد!بابا کلیدی!بابا رزرو! سه گریه بس است! بردار از شانه امکله ... ادامه مطلب
/ 55 نظر / 44 بازدید

تکیه بر عهد تو و باد صبا و ایضاً دولتیان نتوان کرد!

یگ: آموزش دستیار کنار دندانپزشک(وِیژه خانم ها)تخفیف ویژه کارمندان دولت!(آگهی واقعی، می توانید تماس بگیرید!) دو به قبر مرده آشغال بریزی اینجا!ترجمه:ای به ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 62 بازدید

مرحبا طایر فرخ پی ِ فرخنده پیام / به به ماچ ماچ ماچ!

   یگ معنی خدمات نوین بانکی را هم فهمیدیم که!: وام، پس انداز، اعتبار!    دو  گسترش سوات در صدا و سیما: به لحاظ تشکیل کلاس!!    سه یک توصیه ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 78 بازدید

کسی به کوچه‌سار شب، لگد به در نمی‌زند!

 یگ  این یک گفت‌وگوی واقعی است: من از بین ورزش‌ها کشتی رو خیلی دوست دارم به خصوص رضازاده رو!  دومجری خبر تلویزیون در گفت‌وگوی ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 47 بازدید