پست های ارسال شده در دی سال 1387

مسلمان زاده ام، تب دارم ای دوست/ هوای ارمنستان دارم امشب!

حضور قهرمانانه ماهایا پطروسیان در شعر عراقی اینجا نجف اشرف استو اینجا یک کتابفروشی استو اینها کتابهای شعر هستندو این  کتاب ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 32 بازدید