پست های ارسال شده در آدر سال 1387

که یار ما چنین کرد و چنان کرد / نمی شه همه اش را گفت که!

اینها  همان داستانهای برگزیده های جشنواره طنز مکتوب امسالند و اینکه خبری در فارس درج شده به این شرح: جایزه نفر ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 35 بازدید