پست های ارسال شده در آبان سال 1387

سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟/ آن هم به این خوشمزه گی!

یک  هیأت داوران سومین جشنواره سراسری طنز مکتوب، با احترام به همه آثار و پدیدآورندگان، آرای نهایی خود را به شرح ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 38 بازدید

حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی/ ولی نکن! بسه دیگه!

یک: لطفاً پس از اجابت یک سطل آب بریزید! مکان: دیزی سرای انقلاب، دبلیو.سی دو: کتاب قواعد کاربردی مخاصمات مسلحانه هم که رسید در ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 24 بازدید