پست های ارسال شده در شهریور سال 1387

ما را به رندی افسانه کردند/ پیران زاهد، شیخان گمراه با همکاری سایر بستگان!

مقاله ای نوشتم در باب شعر طنز و اینترنت، در این شماره ماهنامه «شعر» که امید مهدی نژاد یکی از ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 36 بازدید

درباره عباس حسین‌نژاد، کار و بار و سوابق و ...

درباره من :عباس حسین نژاددرباره من:عباس حسین‌نژادیک‌بزرگ‌سالِ بیش‌فعال که اهل جنگ و دعوا نیست. زیاد می‌نویسد، زیاد فکر می‌کند، به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

چه کسی بود باز صدا زد سهراب؟/ ای بابا!

یگ گسترش سوات در مدیریت بخش الفارسیه سایت العربیه!! با ما آگهی کنید! دو تو خودش بود که پرسید سوارخانه موش کجاست؟!! مهربونی شهردار رو ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 27 بازدید