پست های ارسال شده در خرداد سال 1387

تکیه بر عهد تو و باد صبا و ایضاً دولتیان نتوان کرد!

یگ: آموزش دستیار کنار دندانپزشک(وِیژه خانم ها)تخفیف ویژه کارمندان دولت!(آگهی واقعی، می توانید تماس بگیرید!) دو به قبر مرده آشغال بریزی اینجا!ترجمه:ای به ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 66 بازدید

سر ما و قدمش یا لب ما و دهنش یا ما با رئیس جمهورمون همچنان شوخی داریم!

دیدار با وزیر دفاع سوریه(یکی از استان­های محروم  ایران)   وزیر دفاع سوریه: می بینم که ریاست جمهوری خوب بهت ساخته ها! ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 21 بازدید