پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

بدو گفتم که مشکی یا عبیری/ که از بوی دلاویز تو خنده ام می گیره!

 ‌شادی آفرینی درِ زندگی ِآدم ها متفاوت است اصولن و عمومن: برای من که این روزها کمی اوضاع درستی ندارم، انگار خدا با این ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 44 بازدید

مرحبا طایر فرخ پی ِ فرخنده پیام / به به ماچ ماچ ماچ!

   یگ معنی خدمات نوین بانکی را هم فهمیدیم که!: وام، پس انداز، اعتبار!    دو  گسترش سوات در صدا و سیما: به لحاظ تشکیل کلاس!!    سه یک توصیه ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 92 بازدید