پست های ارسال شده در مهر سال 1386

اي جان حديث ما بر ِ دلدار بازگو / ليكن يواش نگو كه صبا هم خبر شود!

يگ . به قول شاعر: عزيزا كوزه‌ي چشمُم سرايت ميون ِ هر دو كتفم جاي ِ پايت!! عكس از من نيست در ضمن!     دو   اين هم براي كل‌كل ... ادامه مطلب
/ 78 نظر / 16 بازدید