پست های ارسال شده در اسفند سال 1384

ای صبا نکهتی از خاک ره يار بيار ديگه!

   پيش از صفر انشالاه همه دوستان منظوره() ! سال ديگر بچه بغل در منزل شوهر تشريف داشته‌باشند! بلندتر بگو آآآآآآآآآآمممممين! صفر بهار بهار! و ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 17 بازدید