پست های ارسال شده در شهریور سال 1384

تا زميخانه و می نام و نشان خواهدبود...ما هم پايه‌ايم!

  صفر جمعه اولم مهرماه تولدشه! بعد از صفر پاييز...پاييز...پاييز...پاييز...پاييز...پاييز... پاييز...پاييز...پاييز...پاييز...پاييز...پاييز... بچه‌ی پاييز و اين همه گريه ندارد که ! يک گفتم که گفته‌باشم! و دوستی که پيشاپيش‌قدمی کردند ... ادامه مطلب
/ 45 نظر / 15 بازدید

اين‌خونه‌رو کی‌ساخته؟اوستای‌بناساخته باچوب‌نعناساخته تنهای‌تنهاساخته!

  پيش از صفر تور چاهار روزه‌ای از طرف باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران با دوستان رفتيم و برديم‌شان  مازندران و گلستان و دره ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 10 بازدید