پست های ارسال شده در تیر سال 1384

امتحان می‌کنم یک دو سه که! امتحان می‌شوم یک دو سه که!

  صفر   گر چه در چشم تو نمی­خرسم گاه گاه از لب تو می‌عسلم وزن‌های جدید می‌بافم فاعلاتن فعول می‌فعلم                                  مرحوم آغاسی   یک     شاید این یکی از آخرین ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 15 بازدید