پست های ارسال شده در دی سال 1383

اگه دماغتو عمل کنی چند کيلو از وزنت کم می‌شه؟

صفر   به قول شاملو: برف نو برف نو سلام سلام!    سال نوی مسيحی بر همه‌ی مسلمانان مبارک باشد! یک تقصير اين علی است که ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 6 بازدید