پست های ارسال شده در آدر سال 1383

به قول زهرا خسروی: به شيشه‌های شکسته‌اش چه کار داري؟

   صفر   دوستان ببخشند مرا که در شماره‌ی يک اينقدر تلخ نوشتم! توی صندلی هنوز قرار نگذاشته‌ام حلوا بدهم!!   يک     برای همه و هيچ‌کس!   هی!<?xml:namespace ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 13 بازدید