پست های ارسال شده در مهر سال 1382

هذا شعر مشترک بينی و بين الحامدين(الشيخ‌پور و البهشتی)

احساس یک گراز به من دست می‌دهدوقتی که حرص و آز به من دست می‌دهداين بی‌شعور کيست که اين‌گونه آمده‌است ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 15 بازدید