نفرمایید/ عکس

نفرمایید!

مسافر گرامی
به هیچ عنوان سوار و پیاده شدن خارج از ایستگاه را نفرمایید

راهنمایی و نمایندگی
سازمان نظارت شرکت واحد...

عکس: بهروز سنگانی

/ 9 نظر / 23 بازدید
امیر

آقای محترم اینجا ایستگاه نداریم

کاغذ کاهی

سلام خیلی باحالی جاپونیت منو کشته! بهت سر می زنم

سمیه

می گم پیاده شدن رو به روی چشم نمی فرماییم، ولی سوار شدن رو چطوری؟

رکسانا

منظور از نفرمائید چی می تونه باشه ؟ آیا میشه سوار شدن رو فرمود و هنگام پیاده شدن نفرمائیم و آیا ممکنه موقع سوار شدن نفرمائیم به جاش وقتی داریم پیاده می شیم بفرمائیم؟ و ایا ممکنه همین عمل " فرمائیدن" یک توطئه از جانب ایادی استکبار و آمریکای جنایتکار باشه؟

فریبا

[اوه]