عباسحسیننژاد
تماس با من
پروفایل من

فوتوهایکو

مرکز مجازی مطالعات ژاپن

دیگر وبلاگ‌های من و ما


پایگاه مطالعات ژاپن صدای چیپس خوردن آدم پشت سری! درقید این کرشمه بمان؛ غیرممکن است! / شعر کوتاه ! درباره عباس حسین نژاد و کار و بار! حال‌وروزنوشت؛ شعر و احساسات! کاوازو(هايكوها و دغدغه هاي ژاپني من!) با همين چشمهاي معمولي / عكاسي هاي من صندلي(وبلاگ طنز) ماه‌تي‌تي؛(علی و سارا كوچولوهاي بابا!) گذشته‌ها گذشته
      و بدانيم اگر كرم نبود بعضي‌ها چيزي كم داشتند! ()
دست غيب آمد و برسينه‌ی نامحرم زد بعد محرم شد؟! نویسنده: عباسحسیننژاد - یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٤

 

صفر

سايه‌ات را ببر آن طرف، آفتاب می‌خواهم!

يك

 • استاد استاد! آرام باشيد! نه؟!
 • راه تان را درست می‌رويد؟ دقت كنيد نه؟!
 • استاد استاد! چيزبلدی‌تان را به رخ ما بكشيد هزارتا، چه كار رهگذران كوچه‌ی ارديبهشت داريد؟ نه؟!
 • استاد! دوست داشتن و دوستداشتهشدن ذاتی است نه اكتسابي! نه؟!
 • استاد! اين بچه عطسه کرده فکر کنم صبر آمده، بس می‌كنيد نه؟!

دو

داستانی كه قبلنترها شروع كرده‌بودم و به اينجا رسيده ( من موافق طولانینويسی در وب نيستم اما شايد كسی خواست بيشتر بخواند!):

 • حكايت از آفتابِ نزده‌ي صبح آن روز شروع شد كه چشم نيمه باز و ذهن نيمه بيدارت افتاد به گلدانِ كوچكِ ميناكاري شده‌يِ رويِ قفسه‌يِ كتاب‌هايِ قبل از خوابت و ناخودآگاه با ديدن چيزي آويزان به يكي از غنچه‌هاي مريمِ ديشب آورده‌ات كه برق مي‌زد، چشم‌هايت تا منتهي‌اليه جا داشتن به بالا و پايين باز شد و با احساس درد شديدي در كمر از تخت پريدي و هجوم بردي به سمت قفسه، گلدان، گل‌مريم و غنچه‌يِ كرم و سبز رنگي كه آن شيء براق را جلوي چشمانت نگه‌داشته بود تا ببيني ، بي كه احساس سنگيني كند يا هر احساس ديگري.
 • پايت كرخ شده بود و همان جا نشستي پشت به قفسه‌ي كتاب و تكيه كردي و يادت آمد اولين بارت را كه پاي يك شاخه‌ي مريم را به خانه باز كردي. عطر غريبي فضاي خانه را پيچيده بود و تو خواستي سرعت تنفست هزار بار بيشتر مي‌شد كه هي نفس بكشي مريم را. پرسيدي اين ادكلن را از كجا خريده‌اي؟ و او فقط خنديد و تو هنوز حتي بعد از اينكه انتهاي بيروني دو چشمت سه تا چروك بزرگ برداشته بودند نتوانسته بودي فراموش كني لبخندش را همراه با حركت آرام بسته و باز شدن پلك‌ها كه هجوم عطرش را هي بيشتر مي‌كرد.
 • صداي زنگ تلفن بود كه مسير نگاهت را گرداند در اتاق و بردت به آن روز اواسط مهرماه كه پاييز شاخش را نشان مي‌داد و رهگذرانِ خيس، اخمشان به چهره بود و كشيده بودند به گوشه‌ي پياده‌رو و تو از پنجره‌يِ بازي كه هواي اتاق را كرده بود مثل هواي بيرون، ديدي‌اش كه بي‌اعتنا به آن همه پاييز و باران و بادي كه قطره‌ها را شلاق كرده بود به ديوارها و صورت‌ها، رفت سمت كيوسك تلفن و رعد خفه‌اي با صداي زنگ تلفن همراه شد و تو چشمت را از تماشاي ناودان روي ديوار همسايه‌يِ آن طرف خيابان كه نصفه بود و از وسط راه جويي عمود با قطراتِ گريزان بر ديوار ساخته بود، برداشتي . با حوله دست خيس از بارانت را خشك كردي و گوشي تلفن را كه صداي دورِ باران تويش بود و چند بار الو گفتنت را پاسخ نگرفتي و بي‌آنكه بداني چه حادثه‌اي در راه است ، گذاشتي. پنجره را بستي و صداي باران كم شد. يك دانه قند برداشتي و انداختي توي گلدان كوچك ميناكاري شده‌اي كه يك شاخه مريم تويش بود و هي صداي باران بيشتر شد و تو بلند شدي چاي را ريختي در فنجان و نشستي پشت ميزت و بخار چاي نوكِ بيني‌ات را نم‌ناك كرده بود و آب دهانت داشت روي قند تأثير مي‌گذاشت و هنوز كام اول را از فنجان نگرفته، صداي تلفن دوباره بلند شد. هول شدي و خواستي تلفن را برداري كه دستت خورد به گلدانِ مريم و افتاد و آب ريخت روي قفسه‌ي كتاب و گلدان را برگرداندي و تلفن را برداشتي چند بار الو گفتي ولي فقط صداي باران پاسخت بود و كنجكاو شدي و هيچ نگفتي و گوش كردي و كلماتي كم‌كم شكل گرفت در گوشت؛ آرام وخفيف: باران دارد مي‌آيد باران! مي‌فهمي؟ باران باران! نشمردي ولي آن صداي خفيف و آرام هزاربار تكرار كرده بود باران و باران و باران !
 • صداي بوق فهماندت كه تلفن قطع شده است و آشوبي غريب از دلت شروع شد و به همه‌ي اعضايت رسيد و پايت كرخ شد و نفهميدي چگونه پله‌هاي دو طبقه را پيمودي و پابرهنه دويدي به خيابان ، كنار كيوسكي كه حالا فقط يك گل داودي زرد تويش بود و برداشتي گل را و به اتاق برگشتي خيس خيس.
 •   و تا چند روز بعد هم كه نشمردي چند روز شد، همانطور خيس ماندي و گوش به زنگ تلفن خيره به شاخه مريم كه ديگر نبود و تا هزار تا چاي خوردي و هزار بار پنجره را باز كردي و هزار بار پنجره را بستي و هزار بار به خودت خنديدي و هزار بار گريه كردي و هزار بار نخوابيدي و هزار بار از خواب پريدي و هزار جور فكر كردي و هزار بار مرور كردي آن روز را و هزار بار تلفن زنگ زد و هزار بار شعر خواست خفه‌ات كند و هزار بار در آينه به خودت خيره ماندي و هزار بار توي گوشت پيچيد باران باران مي‌فهمي دارد باران مي‌آيد و هزار بار نفهميدي چطور دويدي توي همان خيابان به سمت كيوسك و هزار بار عابران خنديدند و هزار بار دم پله‌ها نشستي و ... صداي زنگ تلفن !
 • صداي زنگ تلفن بود كه كتاب را پرت كرد و گوشي را برداشتي و هر كدام از كلماتي را كه مي‌شنيدي هزار بار تكرار مي‌شد و ثبت مي‌شد روي قلبت ...

 

سه

اين رستوران در كاشان و نصب دزدگير و سيستم‌های صوتی حرفه‌ای(!) (يك عكس):

 ‌

غذا بدون دزدگير سرو نميشود!

 

 

چاهار

كاشانی اهل ذوق يعنی اين كه روی ديوار باغ‌رستورانش بنويسد (يك عكس):

                              " آب را گل نكنيد "

                                         سهراب سپهری

 

ميفرمايند نكنيد نكنيد ديگه!

 

 

 پنج

 

مدعی خواست که آيد به تماشاگه راز

دست غيب امد و بر سينه‌ی نامحرم زد ...و گفت کجا داداش؟!

 

 

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر در ضایعه‌ی وفات مشدی چاوز! کامنتیکاتور /دعای احمدی نژاد و آمین لاریجانی! کامنتیکاتور/ حال مزاجی ریال خوب نیست! در گرانی نان و زیاده‌گویی باگت و لایک پیراشکی /کامنتیکاتور ـ 2 محمودرضا خاوری و یه دلش که می‌گه بره نره؟ و شروع کامنتیکاتور! یک رباعی کوتاهی ـ بلندی! دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ تعبیر خواب در روزگار گرانی! یک سایت ایرانی رکورددار داشتن تعداد بیشترین دامنه در جهان شد! شخصیت داشته باش و روی پل پارک نکن! - عکس
کلمات کلیدی وبلاگ طنز (٤٥) عکس طنز (٢٧) عکس (٢٥) طنز غیر عمد (٢٠) شعر طنز (۱٦) عباس حسین نژاد (۱٥) آگهی (۱۱) داستان مینی مال (٩) ابوالفضل زرویی نصرآباد (٦) فوتوکاتور (٦) داستان طنز (٥) عکس دیوارنوشته (٥) کامنتیکاتور (٤) منوچهر احترامی (٤) نقیضه (۳) جمله قصار (۳) احمدی‌نژاد (۳) شعر عباس حسین نژاد (۳) بهروز سنگانی (۳) شعر حافظ (٢) ماهوما (٢) هزل غیرعمد (٢) آگهی طنز (٢) شابدولعظیم (٢) ازدواج (٢) تهران (٢) ژاپن (٢) سوتی (٢) یانگوم (٢) محسن نامجو (٢) گرگان (٢) مهدی بوترابی (٢) استاد دلنشین شالی (٢) احمدی نژاد (٢) علی معلم دامغانی (٢) تیتریکاتور (٢) علیرضا هاشمی نیا (٢) تنها مرد مدافع حقوق زنان (٢) تولد سارا (٢) عکس گشت ارشاد (٢) مرگ منوچهر احترامی (٢) توی ده شلمرود / حسنی دیگه تنها شد (۱) حسن دنده به دنده (۱) عکس کربلا (۱) مزدوران ایرانی در عراق (۱) دُرّ نجف ِ چینی (۱) کتایون ریاحی در عراق (۱) خبر طنز (۱) شعار انقلابی (۱) مدیر عامل پست (۱) پادشاه عمان (۱) نوکنده (۱) خسرو فرهاد (۱) سیندرلا در کرمانشاه (۱) خاوری (۱) رباعی طنز (۱) ترکیب طنز (۱) ناصر فیض (۱) شعر کوچه‌ها، کوچ بزرگ (۱) کوی دانشگاه تهران (۱) حمید برزویی (۱) مینی مال فرهنگی اجتماعی پلیسی ایرانی (۱) بگومگو (۱) کلاس کاریکاتور (۱) مرکز مجازی مطالعات ژاپن (۱) طنز مشایی (۱) عکس مشایی (۱) marina cano (۱) ژ-3 (۱) بیمارستان عرفان (۱) گل‌های باغ خداوند (۱) کوفت (۱) اغراق ایرانی (۱) جرثقیل؛ خرثقیل (۱) آنتونیو باندراس (۱) رستم و سهراب (۱) نماز در زیر آب (۱) سجده شکر در زیر آب (۱) دانشکده افسری امام علی(ع) (۱) خبرگزاری ایکنا (۱) نثر طنز (۱) قواعد کاربردی مخاصمات مسلحانه (۱) پس از اجابت آب بریزید (۱) زنان در اجتماع (۱) کافی شاپ سنتی (۱) عروسک آمریکایی (۱) جومونگ (۱) شنواره طنز مکتوب (۱) مصاحبه با مهر (۱) 18 دی ماه (۱) مالیات بر ارزش افزوده (۱) کیوسک زنانه مردانه (۱) سوتی املایی (۱) به سطوح آمدن! (۱) دامنه ir (۱) مرکز ثبت دامنه نقطه-آی‌آر (۱) azadiir (۱) ماهایا پطروسیان (۱) بیژن و منیژه (۱) پوست آهو (۱) سید ابراهیم نبوی (۱) سریال حضرت یوسف(ع) (۱) عید غدیر (۱) محمدرضا بایرامی (۱) مرتضی سرهنگی (۱) عاشقانه ناآرام (۱) نقیضه چوپان دروغگو (۱) آیت‌الله طالقانی (۱) تیترهای طنز (۱) امام سید موسی صدر (۱) فریبا عرب‌نیا (۱) علیرضا روشن (۱) کتاب اصل مطلب (۱) ماچ احمدی‌نژاد (۱) پرولتاریا‌های جهان متحد نشوید لطفن (۱) اعتراضات مردمی (۱) پارودی (۱) هفت سنگ (۱) نادر ختایی (۱) سبیل ‌کلفتان (۱) شراره بهار (۱) عکس زنجان (۱) سر به فلک فریادم (۱) گل آقا (۱) دفاع مقدس (۱) شعر کوتاه (۱) ابراهیم نبوی (۱) زادروز (۱) دستگیری (۱) روزنامه همشهری (۱) زنجان (۱) زنان و مردان (۱) چاوز (۱) یهودا (۱) فیلترنت (۱) بهمن هدایتی (۱) امید مهدی نژاد (۱) معمر قذافی (۱) نجف اشرف (۱) مترجم گوگل (۱) سایت گل آقا (۱) سلحشور (۱) فرار مغزها (۱) مشایی (۱) گشت ارشاد (۱) رضا امیرخانی (۱) آشپزخانه (۱) روز کارگر (۱) بروجرد (۱) فیلترنت ملی (۱) پلی تکنیک (۱) طلاق (۱) ممنوعیت (۱) نوآوری و شکوفایی (۱) شادمهر عقیلی (۱) رسانه های دیجیتال (۱) ایسنا (۱) سارا (۱) شعار (۱) گرانی (۱) دلتنگی (۱) وبلاگ (۱) شاهرود (۱) گاز (۱) برق (۱) مخابرات (۱) احمد شاملو (۱) هایکو (۱) ایران (۱) گفتگو (۱) شهید (۱) انتخابات (۱) گاو (۱) کروبی (۱) پست الکترونیکی (۱) تلویزیون (۱) کربلا (۱) تعبیر خواب (۱) غزه (۱) جاسبی (۱) پست (۱) لاریجانی (۱) زبان فارسی (۱) کار تیمی (۱) طنزنویس (۱) زرویی نصرآباد (۱) لرستان (۱) جلد کتاب (۱) کرج (۱) قبرگاه ملائک مقرب خدا (۱) باگت و بربری (۱) فریون مشیری (۱) titricatorir (۱) تیتر طنز (۱) آب تنی شیرین در چشمه (۱) روضه امام حسین(ع) (۱) روضه مینی‌مال (۱) اکبر نبوی (۱) نقد شعر طنز (۱) سارا و باباش (۱) فرمانداری گتوند (۱) خوش خبری (۱) منقل دیجیتال (۱) درباره منوچهر احترامی (۱) شاعر کودک (۱) عکس منوچهر احترامی (۱) طنز حافظ (۱) غائله انتخاباتی حافظ شیرازی (۱) خسرو معتضد (۱) جشنواره طنز مکتوب (۱) داستان دزدی (۱) ترحیم (۱) کتاب شعر عراقی (۱) هایکوواره (۱) مینی‌مال (۱) فاق (۱) سرپروفسور حسنعلی خان مستوفی (۱) جعل تاریخی (۱) ایران و ژاپن (۱) توالت عمومی (۱) سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (۱) اشتراک فرهنگی (۱) رضا ساکی (۱) رادیو ایران صدا (۱) تخم مرغ چینی (۱) جشنواره‌ وبلاگ‌های طنز (۱) دفتر طنز (۱) پنپ (۱) افزونه ویندوز (۱) سیدکمال‌ دعایی (۱) الا دختر که موهای تو بوره (۱) پیوندها دات آی آر (۱) عقایدالمردمان (۱)
دوستان من سینمای مستند، اندیشه منور / هادی جعفری باران‌دردهان‌نيمه‌باز/ محمود فرجامی غریب تر از بهشت / هادی جعفری يک‌استعداددرک‌نشده/علی زراندوز صدف‌فراهانی‌‌درفوتوبلاگ‌آمینوس منم بلتم بنويسم/ احسان رأفتي عکس‌های‌من‌درسایت‌عکاسی کمی‌تاقسمتی‌جدی/رضارفيع خط‌خطي‌هاي‌ يك حق‌پرست فوتوهایکوی دوم یا شعرنگاره کامران محمدی ِ نسل پنجم چشماش ِ امير اسماعيلي سنگ مهتاب/عليرضا روشن دوبيتی‌های بابابهروز عريان احسان‌درفوتوبلاگ‌آمینوس عکس‌های من در فوتوپیج مرجان‌درفوتوبلاگ‌آمینوس سيدمهدی‌شجاعی ِعزيز! فوتوبلاگ نیماافشارنادری آچارفرانسه/ پرویز زاهد سرزمين آفتاب و احترام تایماز‌درفوتوبلاگ‌آمینوس من ‌در فوتوبلاگ‌آمینوس گلنسا / پوپک صابری روزی روزگاری سیاتل ارمغان زمان‌فشمی سیدعلی میرافضلی كبوتر حرم/ رضا کاوند بی‌بی‌گل/ رويا صدر سارا / من و تنهايي وقایع اتفاقیه / ژوبين یک‌نفر تين به‌نام تاها یاد یک درنا افتادم تنظ ِ ارژنگ حاتمي مجله ادبی قابيل سیاه مشق‌ها... ريحانه پارسانيك بوالفضول الشعرا نيک‌آهنگ کوثر دکتر هوهولوهو شمرشناسی کتایون آموزگار شب شکلاتی گليمچه ‌ِ طنز بچه درویش ميزشيپو چه غلطا! نوین نبوی آب و گل ماه آفل دهل تارا بلفی خوابگرد تسنيم راحله بانو چلوکباب ويوا ايتاليا! نسيم صبح سیاه مشق اسدالله امرایی راننده تاکسی گنجشک ناتمام مهدی بوترابی طليعه در چين ساعت‌سردسبز جلیل صفربیگی نقاش خیابان نور مهدي بهرنگ‌راد عقايد سبز بي‌رنگ هادی خورشاهیان يک عکس‌وهزارهايکو دفتر مشق ارتباطات سایه پروانه/ مطهره میز / فاطمه‌ي عزيزم گرگ‌بيابان/هری‌هالر کلاشينکف ديجيتال سرويس وبلاگ ايکنا سرويس وبلاگ ايسنا اسطوره‌‌ی‌ هفتم‌ زمین اين راه بي نهايت/مريم مهديجيتالداتپرشينبلاگ مامان و بابا و دخترشون بگذریم/ نفیسه مرشدزاده عکسبلاگ ساتيار امامي خ مثل خدا / زینب جامعی شب‌های پکن/ مجتباپولو غزلداستان/محسن فرجی هفت‌خط/ شهرام شهيدی کارگاه دیده بی‌خواب/رضوان یک‌پزشک/ علیرضا مجیدی ايمان امروز/ کوروش ضيابري عکس‌های من در فوتودات‌نت مرکز پژوهشی ميراث مکتوب عبیدالله! ِ شاکي/ رضا ساکی ‌محمدنمازی‌درفوتوبلاگ‌آمینوس ورگ/فرهنگ‌وادب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیلان‌ومازندران درمحضرملک‌الموت/جلال‌سميعی بلاگچين/ گلچين‌وبلاگ‌های‌ايرانی درکنارخوشه‌ی‌انگورگوشواره‌های‌تو كوچه‌سيدمهدي‌هاشمي‌ارواحنافداه فوتوبلاگ مهدی شادکار/ Photo-Vision